Skip To Content
Nguồn tài liệu Khúc xạ nhãn khoa toàn cầu is a Course

Nguồn tài liệu Khúc xạ nhãn khoa toàn cầu

Self-paced

Enroll

Full course description


Mô tả


Được thúc đẩy bởi các chiến lược chính về phát triển sức khỏe cộng đồng nhằm giải quyết sự thiếu hụt đáng kinh ngạc về nhân lực  và các dịch vụ chăm sóc mắt trong bối cảnh hình thành và phát triển, Nguồn Tài liệu Khúc xạ Nhãn khoa Toàn cầu là một bộ tài liệu giáo dục mở với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện, giảng dạy và sự tiến bộ của giáo dục khúc xạ nhãn khoa.

DĐược thiết kế chủ yếu cho sinh viên và giảng viên của các trường khúc xạ nhãn khoa mới được thành lập, cho phép người dùng tải về các tài liệu dạy và học có liên quan và phù hợp với tất cả các nhóm khác nhau trong nhân lực ngành mắt.

Xin lưu ý: quá trình đăng ký tham gia và đăng ký tài khoản email trên Trang học liệu Khúc xạ nhãn khoa đều bằng tiếng Anh.

Các môn học trong chương trình khúc xạ nhãn khoa mẫu


Chương trình khúc xạ nhãn khoa mẫu được cung cấp dưới đây nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện và/hoặc tích hợp các mô-đun (môn học) khúc xạ nhãn khoa hiện có trong khi tôn trọng các điều kiện tiên quyết. Chương trình mẫu này do đó sẽ không mang tính quy chuẩn hay duy nhất và cũng không đầy đủ của một chương trình khúc xạ nhãn khoa toàn diện.

Tất cả các mô-đun (môn học) hiện có bằng tiếng Việt được liệt kê dưới đây bằng màu cam. Để truy cập vào các mô-đun này, xin vui lòng chọn chủ đề dưới đây.

   
Học kỳ 1 Học kỳ 2
   
Các môn cơ sở bắt buộc hay môn điều kiện của nước sở tại(1) Các môn cơ sở bắt buộc hay môn điều kiện của nước sở tại(1)
Nhập môn khúc xạ nhãn khoa Nhập môn khúc xạ nhãn khoa
   
Học kỳ 3 Học kỳ 4
   
Các môn cơ sở bắt buộc hay môn điều kiện của nước sở tại1 Các môn cơ sở bắt buộc hay môn điều kiện của nước sở tại1
Quang hình học và Quang vật lý Quang sinh lý học
Quang học ứng dụng Quang học ứng dụng
Giải phẫu và Sinh lý mắt Dược lý học nhãn khoa
Các khám nghiệm lâm sàng trong khúc xạ nhãn khoa 1 Các khám nghiệm lâm sàng trong khúc xạ nhãn khoa 1
Y tế công cộng và Khúc xạ Nhãn khoa cộng đồng Thực hành lâm sàng và cộng đồng(1)
   
Học kỳ 5 Học kỳ 6
   
Nhận thức thị giác và Sinh lí thần kinh Vận nhãn và Thị giác hai mắt
Bệnh phần trước nhãn cầu  Bệnh phần sau nhãn cầu
Các khám nghiệm lâm sàng trong khúc xạ nhãn khoa 2 Các khám nghiệm lâm sàng trong khúc xạ nhãn khoa 2
Kính tiếp xúc 1(2) Kính tiếp xúc 2(2)
Thực hành lâm sàng và cộng đồng(1) Thực hành lâm sàng và cộng đồng(1)
   
Học kỳ 7 Học kỳ 8
   
Rối loạn Thị giác hai mắt và Điều trị 1 Rối loạn Thị giác hai mắt và Điều trị 2
Bệnh thần kinh nhãn khoa Quản lý Phòng Khám và Luật học
Khúc xạ lão khoa Phương pháp Nghiên cứu và Thiết kế Dự án
Khúc xạ Nhãn khoa trẻ em Khúc xạ nhãn khoa nghề nghiệp và môi trường
Nhập môn Khiếm thị Khiếm thị nâng cao
Thực hành lâm sàng và cộng đồng(1) Thực hành lâm sàng và cộng đồng(1)
   
Học kỳ 9 Học kỳ 10
   
Thực tập/thực hành lâm sàng(1) Thực tập/thực hành lâm sàng(1)
Dự án nghiên cứu về khúc xạ nhãn khoa(1) Dự án nghiên cứu về khúc xạ nhãn khoa(1)
   

 

  1. Năm 1 và năm 2 của chương trình khúc xạ nhãn khoa thường bao gồm các môn cơ sở theo quy định tại từng nước và các môn điều kiện có liên quan như hóa học, sinh học, toán học, vv. Cấu trúc tổng thể của chương trình sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng tương đối các môn học được  đảm bảo theo cấu trúc và quy định học thuật của từng nước. Các môn học này được các cơ sở đào tạo địa phương vận hành và quản lý nên sẽ không nằm trong Nguồn Tài liệu Khúc xạ Nhãn khoa Toàn cầu.
  2. Các tài liệu hiện sẵn có thông qua Hiệp hội Quốc tế các Nhà đào tạo Kính tiếp xúc (IACLE). Đăng ký để xem thêm thông tin.

Định dạng


Với dự án Nguồn Tài liệu Khúc xạ Nhãn khoa Toàn cầu, Học viện thuộc Viện Brien Holden đang tổng hợp và cung cấp tài liệu môn học, các bài trình bày PowerPoint và các công cụ khác cho 24 môn học trong một chương trình khúc xạ nhãn khoa điển hình.

Các tài liệu được thu thập bằng cách yêu cầu các giảng viên khúc xạ nhãn khoa đã có kinh nghiệm với các lĩnh vực chuyên môn quan tâm cụ thể đóng góp các tài liệu hướng dẫn trên lớp, các bài trình bày PowerPoint và bất kỳ công cụ khác liên quan đến tài liệu môn học của họ.

Sau khi được đánh giá bởi một nhóm độc lập, các tài liệu sau đó được chỉnh sửa về mặt định dạng, đồ họa và bố cục. Cuối cùng, các tài liệu được tải lên trong định dạng PDF và PPT tại Trang Học liệu Khúc xạ Nhãn khoa Toàn cầu, dành cho nhân lực ngành mắt trên toàn thế giới.

Xin lưu ý: quá trình đăng ký tham gia và đăng ký tài khoản email trên Trang học liệu Khúc xạ nhãn khoa đều bằng tiếng Anh.
 

Các bên đóng góp

Các bên đóng góp của chúng tôi là thành viên với các tổ chức sau đây :

 

Học viện Brien Holden

Học viện Brien Holden là một trung tâm xuất sắc về đào tạo chăm sóc mắt và sức khỏe thị giác.

Với cam kết hướng đến phát triển nguồn nhân lực và chất lượng học tập suốt đời, Học viện thúc đẩy thực hiện các chương trình bền vững bằng cách tạo ra và cung cấp các hỗ trợ về giáo dục (các khóa học, các nguồn lực và tư vấn) cần thiết để nâng cao năng lực cho nhân lực ngành mắt, đặc biệt là trong giai đoạn hình thành và phát triển.

Học viện tin rằng giáo dục là cách hiệu quả nhất để xây dựng năng lực cần thiết nhằm gây ảnh hưởng đến sự thay đổi thiết yếu đối với việc giảm hiệu quả kinh tế và xã hội do sự suy giảm thị lực có thể phòng tránh được.
Sign up for this course today!

Enroll